radekrogus:

my city - _OD_ _____CZN/\ #2
47
radekrogus:

Michael Jackson in Łęczyca/prison
27
19
486